צילומי נשך

צילומי נשך

בצילום זה ניתן לראות את מצב מנשך (סגירת) והמרווחים בין השיניים ומציג עששת בכותרות השיניים.