פנורמי דיגיטלי ילדים

צילום פנורמי דיגיטלי לילדים

צילום מיוחד לילדים בחשיפת קרינה נמוכה יותר, המציג את שיניי החלב והשיניים הקבועות.